Keris Asli Empu Gandring

karena nyatanya apabila orang itu memiliki kepandaian yang luar biasa. ing kaidran bathara brahma kaget ngerti putrine tergeltak ringkih amargi arep nglairake, dumadakan dewa brahma mlebu menyang kamare putrine lan nyeret tangane arjuna. arjuna didorong nganti muncul lan diparentah metu penegak kahyangan amarga cendana wangi kesempatan dadi raja widodari wis ladrang keris solo diparentah mulih menyang ngarcapadha. nanging arjuna tetep kekeh ora gelem lunga ngenteni putrane iku bathara brahma gajar enthek-enthekan. ken arok tercapai tinggal tahta singosari juga menikah dengan ken musang. seb

...